• Footer

Footer

NÔNG TRẠI & NHÀ MÁY

Văn phòng: 5A/2 Trần Phú, P.4, Q.5, Tp. HCM

Nông trại: KM19, H. Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam.

Nhà máy: Xã Đức Tân, H. Tân Trụ, Long An, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH KIOT GẠO

Số DKKD 0316456913 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/08/2020.

Địa chỉ: 562 Hậu Giang, P.12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện pháp luật:

TRƯƠNG CÔNG THẠNH

SĐT: 0847883288

Email: info@jade.vn

NÔNG TRẠI & NHÀ MÁY

Văn phòng: 5A/2 Trần Phú, P.4, Q.5, Tp. HCM

Nông trại: KM19, H. Thạnh Hóa, Long An, Việt Nam.

Nhà máy: Xã Đức Tân, H. Tân Trụ, Long An, Việt Nam.

Hotline: +84 28 44553288

info@jade.vn

CÔNG TY TNHH KIOT GẠO

Số DKKD 0316456913 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/08/2020.

Địa chỉ: 562 Hậu Giang, P.12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG CÔNG THẠNH

SĐT: 0847883288

Email: info@jade.vn

0847883288
3700784113371638022